Pevnolátkové lasery na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Skupina pevnolátkových laserů byla založena na katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT) v roce 1962 a první laser byl uveden do provozu roku 1964 pouze 4 roky po světovém prvním rubínovém laseru.T. Maimana

V laboratořích jsou dnes v chodu desítky laserových systémů čerpaných výbojkami i diodovými lasery (Nd:YAG, Nd:YAP, alexandrit, Rubín, Er:YAP, Tm:YAG, CTH YAG, CTE:YAG, Er:YAG, Cr:ZnSe, Fe:ZnSe, Dy:PbGa2S4), které pokrývají pásmo vlnových délek od 0.35 um – 6 um). Tyto laserové systémy jsou využívány pro další vědecké účely nebo pro zkoumání interakce laserového záření s tkání. Výsledky mají přímý vliv na využití laserů v medicíně (především v oftalmologii, stomatologii, kardiologii, dermatologii).

Základní výzkum zahrnuje dále nové metody generace krátkých pulsů (pikosekundové nebo femtosekundové) pomocí technik jako je nelineární zrcadlo, pasivní negativní zpětná vazba, komprese pulsu. Dále jsou zkoumány možnosti generace nových vlnových délek pomocí nelineární optiky – optického parametrického zesílení nebo generace Stokesových a anti-Stokesových čar generovaných s využitím Ramanova jevu v pevných látkách. Jsou zkoumány také možnosti přenosu vysokovýkonného záření nebo infračerveného záření pomocí speciálních vlnovodů.

Skupina má aktivní vědecké kontakty s univerzitami a výzkumnými institucemi ve Francii (University of Limoges), Japonsku (University of Tohoku, Himeji Institute of Technology), Itálii (University of Pavia), Rusko (Fyzikální ústav Akademie věd), a USA (University of New Mexico).

 

 

 

 

Aktuality

Počítačová síť FJFI a Internet na FJFI

18.09.2014 14:29
  http:\\it.fjfi.cvut.cz        Základní pravidla používání IT prostředků a služeb ČVUT:Pravidla používání IS ČVUTPravidla používání sítě ČVUTPravidla pro...

Lasers for Medical Applications: Diagnostics, Therapy and Surgery - by H Jelinkova (Editor) - ISBN-13: 978-0857092373

15.01.2014 20:42
Lasers have a wide and growing range of applications in medicine. Lasers for Medical Applications summarises the wealth of recent research on the principles, technologies and application of lasers in...

50 let od prvního kurzu o fyzice laserů

28.11.2013 12:36
   50 let od prvního kurzu o fyzice laserů společná tisková zpráva Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Nikdo nepochybuje o...

Pražská technika 1/2013 str.11: Lasery pro zdraví i krásu

14.02.2013 12:50
www.cvut.cz/novinky/vysla-prazska-technika-1-2013  Lasery pro zdraví i krásu (Pražská technika 1/2013 stránka 11] Většina z nás považuje za samozřejmé, že se v ordinacích očních a zubních lékařů...

Česká televize -TEP 5.1.2013: Lasery v medicině (1.část - vývoj laserů na FJFI)

06.01.2013 10:19
www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/213411058130001/video/   Obsah pořadu Vývoj laserů Oční laser Holmiový laser Neinvazivní lasery   Za objevem laseru stál Albert...