Pražská technika 1/2013 str.11: Lasery pro zdraví i krásu

14.02.2013 12:50

www.cvut.cz/novinky/vysla-prazska-technika-1-2013  Lasery pro zdraví i krásu

(Pražská technika 1/2013 stránka 11]

Většina z nás považuje za samozřejmé, že se v ordinacích očních a zubních lékařů setkává s laserovými přístroji. Málokdo z pacientů, kteří se s pomocí laseru léčí nebo jen vizuálně vylepšují, však ví, že pokrok ve vývoji těchto přístrojů je neoddělitelně spojen s Katedrou fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Dosažené výsledky zdejších specialistů jsou celosvětově uznávány.
Lasery patří k „jaderce“ už skoro padesát let. Rubínový laser zde byl spuštěn do pro- vozu v roce 1964. V dalších letech byly v laserové laboratoři na Katedře fyzikální elektroniky zkonstruovány přístroje, používané v průmyslových aplikacích, v laserových družicových radarech, v měření znečištění ovzduší a v mnoha oborech medicíny.
V letech 1980–2000 bylo na katedře navrženo, zkonstruováno a po testování společně s lékaři uvedeno do praxe několik lékařských přístrojů – laserový skalpel MEDICALAS FJFI pro účely obecné chirurgie, dalším byl laser pro oftalmologii OFTALAS FJFI či DERMATOLAS FJFI. „V době, kdy ještě v Československu nebyly žádné kosmetické salony s laserovými přístroji, tak Dermatolas vyrobený na FJFI pracoval a úspěšně odstraňoval névy a tetováže v tehdejším Ústavu kosmetiky v Praze,“ říká prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. Pulsní laser ANGIOLAS FJFI byl úspěšně používán na II. interní klinice FVL UK Praha pro angioplastiku – zprůchodňování cév se sklerotickými pláty. Mezinárodní ohlas vzbudila  laserová zubní vrtačka DENTALAS FJFI. Tento laser byl zkonstruován a uveden do provozu jako jeden z prvních v Evropě. Zubní vrtačka byla po testech předána i do průmyslové výroby.
Na Katedře fyzikální elektroniky FJFI je nyní prováděn další výzkum interakce laserového záření s tkání (v oftalmologii, stomatologii, urologii a kardiologii), laboratoř se zaměřuje i na základní výzkum.