50 let od prvního kurzu o fyzice laserů

28.11.2013 12:36
 

 50 let od prvního kurzu o fyzice laserů

společná tisková zpráva Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Nikdo nepochybuje o tom, že vynález laseru změnil nejen svět techniky, ale i životy široké veřejnosti. První laser zazářil v roce 1960 v Kalifornii a u nás se to podařilo na jaře 1963. Dne 30. listopadu 2013 si připomeneme 50. výročí zahájení prvního vysokoškolského kurzu zaměřeného na výuku laserové fyziky.

Kurz s názvem "Kvantová radiotechnika" uspořádaly společně Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR (ÚFE).[1] V šedesátých letech byl v ÚFE silný tým vědců kolem RNDr. Viktora Trkala, CSc. a Ing. Jana Blably, CSc., který již měl za sebou významné úspěchy ve fyzice laserů. Bylo tedy logické požádat tyto odborníky, aby kurz připravili. Tento kurz lze považovat za první výukový program oboru laserové fyziky v tehdejším Československu. K jednotlivým přednáškám byla vydána obsáhlá skripta, což byla vlastně první rozsáhlejší publikace o laserech v češtině. Skripta a samotný kurz byly významným impulzem pro rozvoj zcela nové a revoluční technologie laserů v naší zemi. Dnes se s lasery setkáváme v každodenním životě a výzkumné týmy z ÚFE a FJFI každým dnem posouvají poznatky o laserech a jejich využití o kousek dál. V ÚFE se jedná zejména o vláknové lasery a zesilovače a na FJFI o pevnolátkové lasery.


Ing. Adéla Michková (michkova@ufe.cz, 266 773 429)
Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (peterka@ufe.cz, 266 773 527)

Odkazy:
Viktor Trkal, "50 let od prvního postgraduálního kurzu kvantové elektroniky v Praze," vyjde v časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, rocník 58 (2013), č. 4

Jan Blabla a Viktor Trkal, Počátky kvantové elektroniky v Ústavu radiotechniky a elektroniky, Čs. časopis pro fyziku, č. 4-5 (2010) str. 221

A. Novotný, H. Jelínková, V. Kubeček, M. Čech, I. Procházka, J. Blažej, "Lasery na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT," Čs. časopis pro fyziku, č. 4-5 (2010) str. 238

Ukázka ze skript


[1]Tehdy obě organizace působily pod názvem: Fakulta technické a jaderné fyziky (FTJF) a Ústav radiotechniky a elektroniky (ÚRE).