Pevnolátkové lasery na FJFI

Členové skupiny - s odkazem na SSU :

SSU - soustředěná správa uživatelů (tzv. usermap) je systém, který slouží pro autentizaci a autorizaci uživatelů IS ČVUT a pro celouniverzitní evidenci kontaktních údajů.

 

       
Helena Jelínková      

Václav Kubeček

     
Miroslav Čech      
Jan Šulc      
Michal Němec      
David Vyhlídal      
Antonín Novotný      
Martin Fibrich      
Michal Jelinek      

 

Skupina pevnolátkových laserů byla založena na katedře v roce 1962 a první laser byl uveden do provozu roku 1964 pouze 4 roky po světovém prvním rubínovém laseru.

Od té doby skupina pracovala na výzkumu a vývoji mnoha laserových systémů, které našly uplatnění v medicíně a také při měření vzdálenosti k umělým družicím Země.

Do skupiny patří dva profesoři, dva docenti, dva asistenti, elektronik a mechanik a řada studentů a spolupracujících absolventů. Je tedy vyrovnaným kolektivem, který řeší závažné vědecké problémy a zároveň předává vědomosti studentům na všech úrovních studia, což je právě v této době, kdy bylo zahájeno budování Evropských laserových systémů ELI a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy velkou výhodou.

V laboratořích jsou dnes v chodu desítky laserových systémů čerpaných výbojkami i diodovými lasery (Nd:YAG, Nd:YAP, alexandrit, Rubín, Er:YAP, Tm:YAG, CTH YAG, CTE:YAG, Er:YAG, Cr:ZnSe, Fe:ZnSe, Dy:PbGa2S4), které pokrývají pásmo vlnových délek od 0.35 um – 6 um). Tyto laserové systémy jsou využívány pro další vědecké účely nebo pro zkoumání interakce laserového záření s tkání. Výsledky mají přímý vliv na využití laserů v medicíně (především v oftalmologii, stomatologii, kardiologii, dermatologii).

Základní výzkum zahrnuje dále nové metody generace krátkých pulsů (pikosekundové nebo femtosekundové) pomocí technik jako je nelineární zrcadlo, pasivní negativní zpětná vazba, komprese pulsu. Dále jsou zkoumány možnosti generace nových vlnových délek pomocí nelineární optiky – optického parametrického zesílení nebo generace Stokesových a anti-Stokesových čar generovaných s využitím Ramanova jevu v pevných látkách. Jsou zkoumány také možnosti přenosu vysokovýkonného záření nebo infračerveného záření pomocí speciálních vlnovodů.


Skupina má aktivní vědecké kontakty s univerzitami a výzkumnými institucemi ve Francii (University of Limoges), Japonsku (University of Tohoku, Himeji Institute of Technology), Itálii (University of Pavia), Rusko (Fyzikální ústav Akademie věd), a USA (University of New Mexico).