Počítačová síť FJFI a Internet na FJFI

18.09.2014 14:29

 

http:\\it.fjfi.cvut.cz
        Základní pravidla používání IT prostředků a služeb ČVUT:


Pravidla používání IS ČVUT


Pravidla používání sítě ČVUT


Pravidla pro správu hesel ČVUT


Pro komunikaci s IT správou VŽDY POUŽÍVEJTE oficiální školní E-mail. Na zprávy zaslané z externích adres nebo z externích serverů nebude s největší pravděpodobností brán zřetel.


    Odkazy na nejdůležitější služby provozované ČVUT:

 Databáze uživatelů ČVUT (Usermap): https://usermap.cvut.cz
 Komponenta Studium (KOS): https://kos.cvut.cz
 Stažení programů (Download SW): https://download.cvut.cz

 Odkazy na nejdůležitější služby provozované FJFI:

Přístup k E-mailu (WebMail): https://webmail.fjfi.cvut.cz
Správa účtu (NMS): https://nms.fjfi.cvut.cz
 Webové stránky fakulty: https://www.fjfi..cvut.cz
  Webové stránky zaměstnanců: https://people.fjfi.cvut.cz
  Studentská Unie FJFI: https://su.fjfi.cvut.cz