48 let laserů na FJFI

Lasery na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Antonín Novotný, Helena Jelínková , Václav Kubeček, Miroslav Čech, Ivan Procházka, Josef Blažej

České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1

 

Abstrakt. Článek podává přehled o vývoji a aplikacích pevnolátkových laserů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. První rubínový laser na světě byl spuštěn do provozu v květnu 1960 a na FTJF (FJFI) v roce 1964. Postupně byly navrženy a zkonstruovány lasery s aktivními materiály Nd:sklo, Nd:YAG, Nd:YAP a další. Vyvinuté lasery byly použity v průmyslových aplikacích, v laserových družicových radarech, v měření znečištění ovzduší a v mnoha oborech medicíny. Dosažené výsledky jsou celosvětově uznávány.

Lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU

Abstract. The paper presents the survey of the development and applications of solid state lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU (FJFI). The first ruby laser in the world was put into operation in May 1960 and at FJFI in 1964. Stepwise, lasers with active materials Nd:glass rod, Nd:YAG, Nd:YAP and others were designed and constructed. Developed lasers were used in industrial applications, in laser satellite radars, in measuring pollution of the air and in many domains of medicine. Achieved results are worldwidely recognized.

Lasery-FJFI-CVUT.pdf (3,5 MB)