45 let LDR na FJFI

Síť laserových družicových radarů vyvinutých na ČVUT FJFI pod vedením

 Prof. Karla Hamala

Antonín Novotný

Setkání odborníků k 50. výročí kosmonautiky

Zapojení do vývoje laserového družicového radaru (LDR) předcházel úspěšný výzkum a vývoj impulzních laserů na katedře fyzikální elektroniky FJFI. LDR byl vyvíjen od roku 1967 jako hlavní aplikace impulzních laserů s délkou impulzu 20 ns. V roce 1970 byl na geodetické observatoři VÚGTK Skalka naměřen odražený laserový impulz od družice. V roce 1972 byl dokončen vývoj LDR na observatoři AÚ ČSAV v Ondřejově. Tranportabilní verze LDR byla postavena v Praze a v dubnu 1973 úspěšně ověřována v Rize(Lotyšsko). V říjnu 1974 transportabilní LDR zahájil měření na observatoři v Helwanu (Egypt). Následovaly LDR: Polsko (1975), Bolivie (1976), Indie(1976), Kuba (1977), Peru (1980), Vietnam (1984). V roce 1978 byly na FJFI zahájeny vývojové práce na LDR druhé a třetí generace. V roce 1980 byl na observatoři v Helwanu oživen LDR II, který byl plně řízen a na družici naváděn počítačem.  LDR II v Helwanu se podílel a podílí na řešení vědeckých projektů koordinovaných NASA, Eurolas, ESA, ILRS ( https://ilrs.gsfc.nasa.gov ).

 

SLR-Historie_071108.pdf (327 kB)