Laserový skalpel (ČST 1989) 

Spoluautor filmu Prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.

https://youtu.be/0I1ZOunfB1E

 

 

Film je věnován výzkumu lékařských aplikací laserů vyvinutých ve skupině pevnolátkových laserů na katedře fyzikální elektroniky fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. (KFE FJFI ČVUT).

Kolektiv vedený Prof. Karlem Hamalem, Dr.Sc se během 25 let od spuštění rubínového laseru (prvního v tehdejším Československu), zaměřil kromě vlastního výzkumu v oblasti převážně pevnolátkových laserů ( např. první Nd:YAG v ČSSR  v roce 1971)  rovněž na  aplikace laserů. Hlavní náplní bylo laserové měření vzdáleností umělých družic Země v rámci programu mezinárodní spolupráce Interkosmos ( podrobně na  realizovane-projekty/a45-let-ldr-na-fjfi/  a videa/transportabilni-ldr-fjfi-1973-/   ).

Lékařské  a biologické aplikace  rubínových a Nd:YAG   laserů byly  na KFE  FJFI studovány již od spuštění uvedených laserů, hlavně díky iniciativě Docenta Zdeňka Náprstka z IKEM, po je ho návratu z pobytu z USA, kde měl možnost spolupracovat s otcem laserové medicíny, prof. L. Goldmana.

Opravdový rozmach lékařských aplikací byl umožněn až dostupností vláknové optiky pro přenos záření od laseru na místo zákroku. V ČSSR byla technologie tažení optických vláken zvládnuta v 80. létech minulého století v Ústavu chemie skelných a keramických materiálů ČSAV (UCHSKM). Film Laserový skalpel ukazuje technologii tažení vláken v tomto ústavu, vývoj medikálních laserů na FJFI a jejich následné experimentální nasazení na II. Interní klinice  a III. Chirurgické klinice FN UK v Praze.

Na pracovišti UCHSKM se tehdy pod vedením Doc. J. Götze na vývoji   technologií pro  tažení  vláken podíleli Ing. D. Ležal, Ing. M. Hayer, Ing. V. Matějec, Ing. I. Kašík, Ing. M. Pospíšílová  a další, ve filmu jsou  konkrétně vidět J. Zátorský, M. Frýbová, A. Spáčilová. Pro lékařské aplikace byla připravována vlákna typu PCS o průměru jádra 400 um a ve spolupráci s FJFI testována na přenos energie Nd:YAG laseru o výkonu 100 W.

Na FJFI se výzkumu na katedře vedené Akademikem B. Kvasilem a Prof. G. Lončarem  kromě Prof. Karla Hamala  podíleli tehdejší mladí vědečtí pracovníci Ing. A. Novotný, CSc., Ing. H. Jelínková , CSc., Ing. V. Kubeček,CSc, a studenti jako Ing. Jan Marek, Ing. Pavel Valach, kteří následně založili firmu na vývoj  a výrobu laserových systémů pro lékařské a průmyslové aplikace.  Ve filmu vystupují kromě Prof. Lončara poslední 4 jmenovaní.

V záběrech z lékařských aplikací je nejprve ukazován vývoj a aplikace impulzního Nd:YAG laseru ANGIOLAS pro zprůchodňování kalcifikovaných uzávěrů tepen na dolních končetinách pacientů. Zákroky  (laserová perkutánní angioplastika) byly prováděny pod vedenímn přednosty Prof. Františka Boudíka na angiografickém pracovišti II.int. kliniky MuDr. Janem Kvasničkou, MuDr. F. Staňkem , MuDr. J. Křivánkem a MuDr. R.Keclíkem., kteří jsou na uvedených záběrech.

Na dalších záběrech je ukázána operace (excise  nádoru na plicích) provedená na III. Chirurgické klinice pomocí kontinuálního laseru MEDICALAS FJFI, umožňujícího  pracovat s vlnovými délkami 1.06 um nebo 1. 32 um. Na záběrech z operačního sálu jsou hlavně chirurgové Mudr. L. Horák  a   Mudr. J. Fanta.

Dále následují záběry z laboratoří KFE FJFI, kde jsou připravovány další laserové systémy.  V laboratoři Ing. Jelínkové  je vyvíjen pikosekundový laserový systém pro oftalmologii-OFTALAS FJFI, který je až do dnešní doby (2012) používán v ÚVN Praha.

Následují záběry z dílny na FJFI, kde technici F. Škoda, J. Stoklasa, A. Hartman a J. Vejlupek  ve spolupráci s Ing. Kubečkem a Ing. Markem pracují na dalším vývoji systémů Angiolas a Medicalas.

 

V. Kubeček, 20.11.2012